Service Details

المحاضرات الاسلامية

“المحاضرات الإسلامية تقدم تعاليم مفيدة ومناقشات حول جوانب مختلفة من الإسلام، مقدمة معرفة قيمة حول معتقداته وتاريخه وعملياته وإرشاداته الروحية.”
  • تفسير القرآن
  • دراسة علم الحديث
  • دراسة تفسير جميع المذاهب الأربعة للشريعة الإسلامية
  • محاضرات إسلامية مستندة بدقة إلى القرآن والسنة

“المحاضرات الإسلامية تقدم تعاليم مفيدة ومناقشات حول جوانب مختلفة من الإسلام، مقدمة معرفة قيمة حول معتقداته وتاريخه وعملياته وإرشاداته الروحية.”